maanantai 17. huhtikuuta 2023

Läheisriippuvuus saattaa vähentyä

 

Nyt kun alkoholin käyttö vähenee, myös alkoholia juovan läheiset voivat paremmin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suomalaisten alkoholinkäyttö on vähentynyt pidemmän aikaa, ja myös moni korkean riskin käyttäjä on pyrkinyt vähentämään juomistaan. Tämän seurauksena alkoholin ongelmakäyttäjän läheiset voivat paremmin, arvioi psykologi ja psykoterapeutti Leea Halmetoja.


Läheisriippuvuudella on perinteisesti tarkoitettu tilannetta, jossa myös alkoholistin kumppani ikään kuin sairastuu ja alkaa toimia itselleen vahingollisella tavalla. Hän voi kokea olevansa vastuussa toisen käyttäytymisestä ja potea syyllisyyttä oman hyvinvointinsa edistämisestä.


"Läheisriippuvuus ei ole diagnoosi, vaikka sen yhteydessä saatetaan kokea esimerkiksi ahdistusta tai masennusta", Halmetoja sanoo.


Läheisriippuvuuden käsite on laajentunut, ja nykyään sillä voidaan tarkoittaa yleisesti ottaen ylimiellyttämistä, ylivastuullisuutta ja rajojen puutetta.


Ihmisten on edelleen usein vaikea tunnistaa itseään läheisriippuvaisiksi etenkin, jos he ovat lapsuudenkodeissaan oppineet selviytymään miellyttämällä ja konflikteja välttelemällä.  Lapset uskovat, että heidän pitää toimia näin saadakseen rakkautta ja välttääkseen hylätyksi tuleminen.


Läheisriippuvainen - etenkin alkoholistin kumppani - on usein todistanut riippuvuuskäytöstä jo omassa lapsuudenkodissaan.

"Tärkeä perheenjäsen ei ole ollut emotionaalisesti saatavilla omien ongelmiensa vuoksi, ja läheiset ovat joutuneet laittamaan omat tarpeensa ja toiveensa sivuun. Lapsi tarvitsee luotettavia aikuisia antamaan hoivaa ja kertomaan, että muiden ongelmat ei ole hänen syytään."


Voimakas empatiakyky on hyvä piirre, mutta sekin tarvitsee suojakseen rajoja.  Myös sovinnollisuus ja konfliktien vältteleminen voivat olla  hyvästä, mutta elämässä tarvitaan jämäkkyyttä.


Läheisriippuvuuden taustalla voi olla myös pohjaton usko kumppanin hyvyyteen ja kykyyn muuttua.


Läheisriippuvuuteen etsitään apua yleensä siinä vaiheessa, kun oman stressinsietokyvyn rajat ylittyvät, ja ihminen alkaa tunnistaa omia toimintatapojaan. Masennus tai kova ahdistus voi myös saada hakemaan apua.


Ihmisen pitäisi opetella rakastamaan ja arvostamaan itseään ja pitämään itsestään huolta.


"Lisäksi tarvitaan rajojen asettamista ja kykyä sanoa tarvittaessa ei. Myös oman ajan ja tilan ottaminen on tärkeää, sillä ne vahvistavat hyvinvointia ja ihmissuhteiden laatua."


Toipuminen edellyttää oman itsetuntemuksen lisäämistä ja tunnesäätelykeinojen parantamista.  Usein läheisriippuvainen yrittää kumppaniinsa ylikeskittymisellä helpottaa omia turvattomuuden, pelon ja ahdistuksen tunteitaan.  

Lähteet: Helsingin Sanomat, kuvat omat
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Ole hyvä ja kommentoi. Teet minut iloiseksi!