torstai 28. joulukuuta 2023

Autismikirjo ihmisessäMeistä monilla on autismikirjoon viittaavia piirteitä. Suomessa ne ovat sosiaalisesti hyväksytympiä kuin monissa muissa maissa, koska suomalaisessa kulttuurissa vetäytyvyys ja sulkeutuneisuus on miltei normaalia. Tämän vuoksi monet eivät tiedä itsekään omasta autismikirjon häiriöstä.


Enää ei puhuta esimerkiksi aspergerista erotuksena autismista vaan on luotu tämä yhteisnimitys autismikirjo.
Usein autismikirjo tunnistetaan siitä, että sosiaaliset toimintatavat ovat erilaisia kuin muilla. Ihminen ei esimerkiksi katso silmiin tervehtiessä, välttelee katsekontaktia, ei osaa tulkita muita ihmisiä. Tällaista pidetään lievänä autismikirjon käyttäytymisenä.


Työkaverit voivat pitää ihmistä tökerönä. Sosiaalisten koukeroiden ymmärtäminen on vaikeaa. Autismikirjon ihminen voi olla yksityiskohtiin uppoutuva ja pikkutarkka.

Autismikirjo on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö. Siinä on poikkeavuus aivojen synapsiyhteyksissä, minkä vuoksi aivojen hermoverkkojen toiminta on epätasapainossa. Autismikirjoa on monentasoista.


Jos ihminen kuitenkin pärjää ympäristössään, autismikirjoa ei välttämättä tarvitse tunnistaa. Diagnoosia ei kannata asettaa, ellei autismikirjo haittaa arkielämää. Diagnoosi on tarpeellinen silloin, kun häiriö aiheuttaa isoja ongelmia. Hankaluuksia saattaa aiheuttaa yksityiskohtiin paneutuva ajattelutapa, ohjeiden kirjaimellinen noudattaminen ja soveltamiskyvyn puute.

Lievimmillään autismikirjo aiheuttaa vain sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Ihminen ei esimerkiksi ymmärrä työpaikan sosiaalisia kuvioita ja ihmettelee, miksi hän on aivan pihalla siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Aikuinen hakeutuu seulontaan usein sosiaalisen ahdistuneisuudensa takia. Autismikirjon häiriö voi pahimmassa tapauksessa olla niin vakava, ettei ihminen pärjää yksin vaan tarvitsee seurantaa ympäri vuorokauden.


On myös töitä, jossa autismikirjoon liittyvät piirteet ovat vain eduksi. Jos työ on yksinäistä tai se ei vaadi sosiaalisten koukeroiden ymmärtämistä, ja henkilö tekee hienoa uraa, diagnoosia ei tarvita. Ominaisuudet voivat johtaa huippusuoritukseen. On esimerkiksi it-alan yrityksiä, jotka arvostavat autismikirjoon liittyviä piirteitä, kuten pikkutarkkuutta, perusteellisuutta ja nopeaa päättelykykyä.


Lähteet: Helsingin Sanomat 19.3.2020, kuvat omat

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Ole hyvä ja kommentoi. Teet minut iloiseksi!